KB Bogføring tilbyder en lang række ydelser, der kan tilpasses lige netop dit behov og udføres enten hos dig eller på vort kontor. Alt udføres på timepris. Alle typer virksomheder serviceres – små som store – alle brancher.

shadow

• Bogføring:
Poståbning • Fakturakontrol • EDB behandling/bogføring • Betalinger • Afstemninger

• Kunde-leverandørstyring:
Fakturere • Rykning af kunder • Betaling af leverandører • Afstemninger

• Løn og refusioner:
14 dags lønninger og månedslønninger, søge refusioner på f.eks.sygdom/flex/lærlinge

• Kontakt til myndigheder:
SKAT • Kommuner • Digital signatur • Banker • Advokater • Revisor

• Momsregnskab
Udarbejdelse af måneds/kvartals/halvårs moms samt indberetning og betalingen heraf.

• Regnskab
Balance efter dit behov – klargøring til revisor med årsmappe.

• Diverse kontoropgaver:
F.eks. kvalitetsstyring • Forretningsgange • Effektivisering • Alt forefalden kontorarbejde.